Tips

Handige tips hoe je vuurwerk het veiligste en beste kunt opruimen.

Tip 1

Ruim het vuurwerk zo snel mogelijk op na het afsteken en verklein daarmee de kans dat er schadelijk stoffen in de grond lekken.

Tip 2

Verzamel het vuurwerk in bijvoorbeeld een emmer en maak het altijd nat voordat je het opruimt. Het kan namelijk zo zijn dat er nog onverbrande resten in het afval zitten die spontaan kunnen afgaan. Doe het daarna pas in een vuilzak.

Tip 3

Hou je aan de Corona-regels en het voorgeschreven aantal mensen met wie je je vuurwerk afsteekt èn opruimt.Hou kinderen en huisdieren uit de buurt.

Tip 4

Gooi je vuurwerk in een afvalzak in de grijze container voor restafval. Of breng het naar een grofvuil afvalstation bij jou in de buurt. Lees op deze website welke afvalstations vuurwerkresten accepteren.