Na het afsteken van vuurwerk blijft er altijd veel afval op straat liggen. Wist je dat die vuurwerkresten plastics en veel giftig metalen, zoals koper en antimoon, bevatten die schadelijk zijn voor het milieu? Deze vuurwerkresten zijn ook gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Ruim jij daarom ook je vuurwerk op?

Tip 1

Ruim het vuurwerk zo snel mogelijk op na het afsteken en verklein daarmee de kans dat er schadelijk stoffen in de grond lekken.

Tip 2

Maak het vuurwerk altijd nat voordat je het opruimt. Er kunnen nog onverbrande resten in het afval zitten die spontaan kunnen ontsteken. Doe het daarna pas in een vuilzak.

Tip 3

Doe het samen met anderen, buren of vrienden. Wel zo gezellig, ook als je nog moet bijkomen van de jaarwisseling. Samen afsteken, is samen opruimen!

Tip 4

Houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

Tip 5

Gooi je afvalzak met vuurwerkresten in de grijze afvalbak voor restafval.